Hybrid Exchange ile E-posta Maliyetlerini Düşürme Yöntemi - Tekrar İzle

İşinizi Kolaylaştıracak
E-posta Çözümleri

Bulut bilişimin yükselen ekonomilerdeki kaldıraç etkisi

  • 28/02/2020

Bulut bilişimin mikro veya makro düzeydeki kazanımları artık herkes tarafından biliniyor. Bu kazanımlar ise belki de en çok teknoloji ve eğitim yatırımlarıyla kendilerini geleceğe hazırlama iradesini gösteren yükselen ekonomilerde gözleniyor. Bu ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişimin lokomotifi olan üniversiteler, girişimciler, bilim insanları ile eğitim, sağlık ve kamu yatırımlarından sorumlu devlet kurumları, ihtiyaç duydukları bilişim kaynak ve altyapısının önemli bir bölümüne bugün bulut sayesinde ulaşabiliyorlar. Üstelik bunu da oldukça düşük maliyetlerle gerçekleştirebiliyorlar. Bu bilgiler ışığında bulut bilişimin yükselen ekonomilere yaptığı katkıları şu başlıklar altında inceleyebiliriz:


Verimlilik ve üretimde artış

Gelişmekte olan ekonomilerde bulut teknolojileri sayesinde işletme maliyetlerinin azalması ve bağlantılı olarak personel verimliliğinin artması, daha düşük girdi maliyetleriyle daha çok üretim ve hizmet anlamına geliyor. Özellikle bulut servisleri üzerinden yürütülen müşteri ilişkileri, saha filo yönetimi, sipariş ve teslimat yönetimi gibi uygulamalar sayesinde daha önce yüksek maliyetler nedeniyle ürün ve servis götürülemeyen bölgelere bugün daha rahat ve hızlı şekilde erişilebiliyor. Zincirleme olarak ölçek ekonomisi sayesinde ise birim maliyetlerin daha da azalması mümkün hale geliyor. Diğer taraftan özellikle de ara mal ve servis üreticileri, artan verimlilik ve genişleyen iş ağları sayesinde global pazarlarda rekabet ve satış yapma şansını yakalayabiliyorlar.


Kalkınmaya yönelik yatırım maliyetlerinde azalma

Bilişim altyapısını tüm donanım ve personeliyle kurmak yerine ihtiyaç duyulan servislerin bulut üzerinden “kiralanması”, ulusal kalkınmaya yönelik altyapı yatırımlarında maliyetlerin azaltılması anlamına geliyor. Örneğin Türkiye gibi büyük ve nüfusu yoğun ülkelerde sadece belediye hizmetlerinde uygulanacak bulut odaklı dijital dönüşümle bile milyonlarca liralık tasarruf sağlanıp, kaynaklar daha gerekli alanlara kaydırılabilir. Yükselen ekonomiler, bir zamanlar sadece gelişmiş ülkelerin yararlandığı ticari bilişim olanaklarına artık çok daha az kaynakla ulaşabilme ve rekabet etme şansına sahipler.


Kurulum ve kullanım basitliği sayesinde dijitalleşmenin hızlanması

Bulut teknolojilerini kurmak, işletmek ve güncellemek geleneksel bilişim altyapılarına kıyasla çok daha kolay. Bu nedenle teknolojiyi kullanma deneyim ve bilgisi daha az olan kitlelerin bulut teknolojilerine erişiminin günümüzde çok daha hızlı olduğu söyleyebiliriz. Kullanım ve kurulum basitliği, gelişmekte olan ülkelerdeki iş dünyasının çok daha az yatırım ve çabayla gelişmiş ülkelerdekine benzer bilişim altyapı olanaklarına sahip olmasını sağlıyor. Özellikle yükselen ekonomilere yüksek katma değer sağlayan bulut teknolojilerinin başındaysa mobil uygulamalar geliyor.


Eğitim ve sağlıkta yükselen kalite ve kapsam

Bulut teknolojileri ticari olduğu kadar kamusal tarafta da yükselen ekonomilere büyük avantajlar sağlıyor. Ülkelerin kalkınma ve refahında en önemli iki kamu yatırım kalemi olması gereken eğitim ve sağlık hizmetleri, her tür kaynağa ve bilgiye çok daha hızlı erişim imkânı sunan bulut bilişim sayesinde daha çabuk ve etkili şekilde halka ulaştırılabiliyor. Örneğin her seviyede eğitim materyali bulutta depolanıp öğrencilerle neredeyse maliyetsiz şekilde paylaşılabiliyor, halk sağlığı verileri düzenli olarak derlenip analiz edilerek planlama yapılabiliyor. Bu sayede ihtiyaçlar önceden tespit edilip tedavi ve halk sağlığı uygulamaları doğru yer ve zamanda, doğru kitlelere, hedefli olarak sunulabiliyor.


Daha güncel ve etkili güvenlik duvarları

İster ticari ister ulusal düzeyde olsun, siber güvenlik artık küresel bir mücadele ve rekabet alanı haline gelmiş durumda. Riskler her geçen gün artarken, ulusal ekonomilerini korumak isteyen gelişmekte olan ülkeler, bulut bilişim sayesinde güncel ve etkili güvenlik sistemlerini düşük maliyetlerle kullanabiliyorlar. Bir zamanlar gelişmiş ülkelerde yerleşik şirketlerin en büyük avantajlarından biri sayılan dijital güvenlik teknolojileri ise bugün yüksek korumaya sahip bulut ağları vasıtasıyla her ülke ve ölçekteki şirketlerce kullanılabilir duruma geldi.


Bankacılık sisteminin dışında kalanların sisteme dahil edilmesi

Kredi mekanizmaları bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin ana damarlarından biri. İster bireysel ister kurumsal düzeyde olsun toplumun her tabakasına yayılmış tasarruf ve kredi hizmetleri, bir ekonominin işlerliğinin de ayrıca göstergesi. Bugün bulutta fintech alanında yaşanan gelişmeler, bankacılık sistemi dışındaki toplum kesimlerinin sisteme dahilini sağlarken, aynı zamanda sistem içindeki oyuncular arasında alışveriş ve değerlendirme mekanizmalarının da sağlıklı, güvenli ve hızlı şekilde yapılmasına imkân veriyor. Bankacılıkla ilgili işlem oranının görece düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise güvenilir ve hızlı fintech servisleri, tasarrufların daha hızlı ve güvenilir şekilde yatırıma dönüşmesi anlamına geliyor.