İşinizi Kolaylaştıracak
E-posta Çözümleri

Gizlilik Politikası

Servis ve Kullanım Şartları

Gülbahar Mahallesi, 5.Yıl Sk. Profilo Plaza E-Blok Kat:3 No:6/5, 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (kısaca PUSULA olarak anılacaktır)' ne ait www.uzmanposta.com adı ile hizmet veren web sitesinin, ziyaretçileri ve üyeleri tarafından kullanımına ilişkin şartlar bu metin ile düzenlenmektedir. Bu metin PUSULA tarafından uygun görüldükçe değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, ekleme veya çıkartma yapılabilir. Ziyaretçi veya üyelere bu konuda herhangi bir tebligat yapılması gerekmez ve uzmanposta.com web sitesini kullanan herkes bu metindeki şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. Bu metinin en son haline www.uzmanposta.com/kullanim-sartlari.html adresinden ulaşılabilir. Bu adreste yapılan yayın tüm ziyaretçi, üye veya herhangi bir şekilde uzmanposta.com sitesi ile ilişkisi olan kişiler tarafından tebligat olarak kabul edilir. Başka bir şekilde Kullanım Şartlarını elde etmiş olan ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, bu bilgilerin doğruluğunu belirtilen adres üzerinden kontrol etmekle sorumludur. Bu adres dışında yayınlanmış veya bir şekilde ulaşılmış bilgiler PUSULA'yı bağlamaz, bu sebeple oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz ve uzmanposta.com adresindeki hizmet, servis ve benzeri imkanlardan ücretli veya ücretsiz faydalanan ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, Kullanım Şartları metninin en son halini www.uzmanposta.com/kullanim-sartlari.html adresinden izlemek durumundadırlar.

PUSULA, ziyaretçilerin, üyelerinin veya üçüncü kişilerin uzmanposta.com sitesindeki hizmetleri veya ürünleri kullanarak yayınladıkları veya gönderdikleri bilgilerin, verilerin içeriklerini kontrol etmemektedir. Herhangi bir sebeple kontrol ederek sansürleme yapmamaktadır. Bu sebeple tüm üye ve ziyaretçiler uzmanposta.com sitesindeki hizmet veya ürünleri ile yaptıkları aktivitelerden yasal olarak birebir ve tek taraflı olarak sorumludurlar.

PUSULA, uzmanposta.com sitesi üzerinde ücretli veya ücretsiz hizmet ve ürünler pazarlamaktadır. Bu ürünlerin ücretli iken ücretsiz, ücretsiz iken ücretli hale getirilmesine karar verip, tamamen kendi isteği doğrultusunda değişiklik yapabilir. Varolan fiyat planlarında değişiklik yaparak, ücretlerde artış veya azaltışa gidebilir, dönemsel olarak farklı kampanyalar yaparak fiyatları istediği şekilde değiştirebilir. Hizmet tanımları ile ilgili değişiklik hakkı her zaman saklı olup, bunu ilgili servislerin kullanım sözleşmelerinde değişiklik yaparak sitesinde yayınlayabilir. Herhangi bir hizmeti süresiz olarak satıştan kaldırabilir veya herhangi bir hizmeti satışa tekrar sunabilir.

PUSULA, uzmanposta.com sitesine üye olurken vermiş olduğunuz özel veya tüzel kişilik bilgilerinizin doğru olduğunu, iletişim amaçlı vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Sitemizden alacağınız hizmet veya ürünlerin, bu bilgilerin kontrol edilmesini gerektirdiği durumlarda PUSULA'nın üye ile temas etme hakkı vardır ve üyeye bu bilgilerin yanlış olması veya başka bir sebeple ulaşılamaması durumunda, süreli veya süresiz olarak üye hizmetlerini başlatmama, askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir.

PUSULA, aşağıda listelediği eylemlerin üyeler tarafından yapılmasını kesinlikle yasaklar ve bu durumlarda üyenin süreli veya süresiz olarak hizmetlerini başlatmama, askıya alma, silme veya durdurma hakkına sahiptir.

İSTENMEYEN E-POSTA (SPAM) GÖNDERİMİ

İstenmeyen e-postalar, alıcısı tarafından kendisine gönderilmesine izin verilmemiş, ticaret veya tanıtım amaçlı toplu olarak gönderilen mesajlar olarak tanımlanabilir. İstenmeyen e-postaların uzmanposta.com üzerinde verilen herhangi bir hizmet türü ile gönderilmesi, uzmanposta.com'den alınan bir hizmetin üzerinde yapılması gerekli spam gönderimini engelleyici ayarların yanlış, eksik veya hiç yapılmaması sebebi ile spam gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

YASAL OLMAYAN YAYIN

Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar, Patent hakları, kişisel hayata ve haklara tecavüz ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal edecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir aktiviteyi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

GENEL AHLAK VE GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI YAYIN

Türk toplumu tarafından kabul görmüş yazılı veya yazılı olmayan ahlak ve görgü kurallarına aykırı, kişisel hayata ve haklara tecavüz anlamına gelebilecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır.

SALDIRI VE KÖTÜ AMAÇLI KULLANIM

PUSULA servislerinden faydalanarak, üçüncü kişilerin internet üzerinde veya farklı noktalardaki haklarına saldırı yapılması yasaktır. Üçüncü kişilerin internet üzerinde yaptıkları yayınları, verdikleri servisleri veya ürettikleri hizmetleri kesmeye veya yavaşlatmaya yönelik tüm kullanım tipleri tamamen yasaklanmıştır. -Hack- olarak nitelendirilebilecek ve üçüncü kişilerin veya uzmanposta.com sistemlerinde bulunan servis, hizmet, yayın gibi internet aktivitelerini bozma ya da yavaşlatma amaçlı kullanılabilecek tüm eylemlerin yapılması yasaktır. Ayrıca bu gibi eylemlerin yapılmasına yardımcı olabilecek dosya, bilgi dökümanları ve benzeri yardım edici verilerin üyelerin hizmet aldıkları ortamlarda bulundurması, indirilmesini sağlaması veya bir şekilde kullanımı sağlaması yasaklanmıştır.

DİĞER YASA DIŞI EYLEMLER

Kullanım şartlarında herhangi bir şekilde belirtilmemiş olsa da varolan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve anayasasına karşı olacak ve suç teşkil edecek tüm eylemler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir eylemi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

PUSULA VE UZMANPOSTA.COM SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLECEK EYLEMLER

Üyenin herhangi bir şekilde PUSULA tüzel kişiliğine veya uzmanposta.com sistemine maddi veya manevi zarar verecek tüm eylemleri gerçekleştirmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

PUSULA, uzmanposta.com üzerinde yayınlanan veya mesaj olarak alınıp verilen tüm dijital ortam verilerinin, güvenliğine ve bütünlüğüne azami miktarda önem vererek, üyelerinin istediği gibi bu verileri almasına ve vermesine uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. PUSULA, buna rağmen internet ortamının tek bir kurum tarafından yönetilememesi, üyelik bilgilerinin bir sebeple üçüncü bir kişiye geçmesi veya burada belirtilmeyen herhangi bir sebepten dolayı iletilen bilgilerin bozuk ya da eksik olması durumundan, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca üyelere ait bilgilerin PUSULA tarafından aksi belirtilmediği sürece, yedeklenmesi, zaman zaman farklı yerlere kayıt altına alınması kesinlikle üye sorumluluğundadır.

PUSULA, uzmanposta.com servislerini verirken bir veya birden fazla Servis Sağlayıcı, Telekom altyapısı sağlayıcı ile çalışabilmektedir. Türk Telekom ve bu gibi servis sağlayıcılar ile PUSULA'nın yapmış olduğu sözleşmeler, PUSULA'nın almış olduğu iletişim veya benzeri hizmetlerin üyelere ve üçüncü şahıslara satışı ile ilgili kurallar ve şartlar içermektedir. Üyeler bu sözleşmelerde belirtilmiş, hizmetlerin üçüncü şahıslara satış konusundaki tüm şart, kural ve kısıtlamalara sözleşmelerde belirtilmiş olduğu şekilde tabidirler.

PUSULA, uzmanposta.com üzerinde pazarlamakta olduğu ücretli veya ücretsiz hizmetlerle ilgili özellikleri, bu ürünlerle ilgili sayfalarda yazılı olarak beyan etmektedir. Ayrıca www.uzmanposta.com/help/index.php internet adresinde Yardım başlığı altında en açık şekilde ürün detaylarını anlatmaktadır. Üyeler bu bilgilerin dışında kalan ek özelliklerle hizmet almak veya bu hizmetleri alamamaktan dolayı herhangi bir talepte bulunamazlar. Bu eksikliklerden dolayı PUSULA'dan herhangi bir iptal talebi, iskonto veya tazminat talebinde bulunamazlar.

Burada anlatılan servis şartlarının ihlalinden dolayı PUSULA'nın yapacağı eylemler veya alacağı tedbirler ile ilgili üyeler herhangi bir hak iddia talep edemez veya tazminat talebinde bulunamazlar.