Hybrid Exchange ile E-posta Maliyetlerini Düşürme Yöntemi - Tekrar İzle

İşinizi Kolaylaştıracak
E-posta Çözümleri

Dijital dönüşümde bulut yatırımlarının rolü

  • 23/11/2019

Küresel rekabet ortamında daha güçlü görünen ülke ve kuruluşlar, istisnasız olarak eğitim, Ar-Ge ve bilişime en çok yatırım yapanlar. Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz “dijital dönüşüm” kavramını kurumsal ve toplumsal hayata hızla adapte etme başarısı gösteren kuruluşlar; rekabetçi avantajlarını hemen her şeyin bulut tabanlı olarak çalışacağı geleceğin dijital dünyasında da korumayı ve geliştirmeyi başaracaklar.

LogicMonitor adlı araştırma şirketinin Cloud Vision 2020: The Future of the Cloud araştırmasına katılan 300’den fazla C-level ve bilişim yöneticisine göre, dijital dönüşüm süreçlerine zaman ve kaynak ayıran şirketlerde bilişim iş yükünün yüzde 83’ü 2020’de buluta taşınmış olacak. Milli ve toplumsal dijital dönüşümde bulut teknolojilerinin rolüne ilişkin diğer istatistikler de bu savı destekliyor.

Tüm dünyada dijital dönüşümü başlatmış büyük ölçekli şirket ve kurumların payı yüzde 60’ı geçti. Bu kuruluşlar, toplumda bulut teknolojilerinin adaptasyonu ve yayılmasında da lokomotif rol oynuyor.


Milli dijital dönüşümde bulutun rolü

Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü, dijital dönüşüm sürecindeki şirketlerin bulut teknolojisi yatırımlarının 2020’ye kadarki milli ve toplumsal dijital dönüşümde kilit rol oynayacağı görüşünde. Bunu yüzde 62’yle bilişimde çevik bir altyapı ve operasyon modelleri, yüzde 58’le geliştirici operasyonlar ve yazılım, yüzde 55’le mobilite, yüzde 50’yle yapay zeka ve makine öğrenimi ve yüzde 45’le ise Nesnelerin İnterneti izliyor.

CEO, CMO, CFO gibi üst düzey yönetim ve bilişim yöneticilerinin yüzde 50’sine göre ise bulut teknolojilerinin adaptasyonunda yapay zeka ve makine öğrenimi katalizör rol oynuyor. Böyle düşünenlerin oranının 2020’de yüzde 67’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu yöneticilerin yüzde 66’sı bugün bulut teknolojilerinin kullanımında en kritik unsurlardan birinin güvenlik olduğunu düşünüyor.


Reel sektör de buluta taşınıyor

Araştırmaya katılan yöneticiler, 2020 yılına geldiğimizde kurum ve şirket bünyesindeki tüm işlerin yüzde 83’ünün bulutta yürütülüyor olacağı, bunun yüzde 41’inin de public cloud’da gerçekleşeceği kanısında. Hatta bu yöneticilerin yüzde 27’si, 2022’ye gelindiğinde yüzde 95 gibi ezici bir çoğunlukla işlerin bulut ortamında yapılacağına inanıyor. Şirket veya tesislerin fiziksel sınırları içinde gerçekleşen işlerin bugün yüzde 37 olan payının da, 2020’de yüzde 27’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Toplumsal dijital dönüşümü hızlandıran faktörlere ilişkin bu öngörüler, ülkelerin milli sanayilerini yeniden yapılandırmak için atmaları gereken adımlara da işaret ediyor...