İşinizi Kolaylaştıracak
E-posta Çözümleri

Milli öneme sahip kamusal ve finansal ağlarda özel bulut kullanımının önemi

  • 18/10/2019

İster sadece e-posta servisi olsun ister yüzlerce istasyondan oluşan geniş bir bilişim ağı, şirket ve kamu kuruluşlarının kullandığı yazılımların buluttaki sunucularda barındırılması artık hem avantajlı hem de oldukça ekonomik. Ancak ihtiyaç, ölçek ve stratejik özelliklerine göre bu bulut servislerinin seçiminde özenli ve dikkatli davranmak gerektiğini unutmamız gerekiyor.

Bugün milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin işlendiği, mali hesaplarının tutulduğu, aktivitelerinin kaydedildiği kamusal ve finansal bilişim sistemlerinde özel bulut kullanımının tercih edilmesi pek çok açıdan kritik önem taşıyor.


Özel bulut nedir?

Bulut servisleri bugün en basit haliyle özel, genel ve karma olmak üzere üç grupta toplanıyor. Tek bir işletme veya kurum tarafından kullanılan ve sadece o kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların kapalı devre olarak çalıştığı bilgi işlem barındırma servisleri “özel bulut” olarak adlandırılıyor. Özel bulut sunucuları kurumun kendi tesislerinde olabildiği gibi, bağlı olduğu üst kurumlarda veya bulut hizmeti alınan şirketlerin tesislerinde de bulunabiliyor. Özel bulutu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sunucularda yüklü bulunan ve işlenen yazılım ve altyapının sadece o kuruma tashih edilmiş ve çoğu zaman da kurumun kontrolündeki güvenlik duvarlarıyla korunmaya alınmış olmasıdır.


Neden önemlidir?

İşlemlerinde sürekli sıkı denetim olması gereken devlet kurumları, finans kuruluşları ve büyük şirketlerin; iş ve kamu açısından kritik önemdeki operasyonlarının yürütülmesinde kullanılan özel bulut çözümlerinin, neden önemli olduğunu gelin birlikte inceleyelim:

Güvenlik: Özel bulut, dışarıya kapalıdır ve sisteme girişler kullanıcı kurumun kontrolü altındadır. Güvenlik sistemleri üzerinde daha çok denetim ve müdahale imkanı olan kullanıcı için kurum ya da şirketin veri güvenliği kaygıları asgariye iner. Elbette özel bulut servisinin güvenliğine yönelik yazılımsal ve donanımsal önlemlerin mutlaka alınmış olması ya da bu servis üçüncü şirketlerden alınıyorsa onların güvenlik sistemlerinin yeterli ve sürekli güncellendiğinden emin olunması gerekir.

Çeviklik: Her gün milyonlarca insanın işlem yaptığı kamu kurumlarıyla finansal ağları özel bulutta tutmak, bu kuruluşlara çeviklik ve işlemlerde hız kazandırır. Özel bulutta kurulu sistemler sadece şirketin kontrolünde olduğu için, herhangi bir güncelleme, ayarlama veya onarım gerektiğinde, başka kullanıcıların veya sunucu sahibi şirketlerin müdahalesini beklemeye gerek kalmaz. Genel buluta kıyasla daha esnek yapıda olduklarından kurum veya şirkete özel ihtiyaçlar için modifiye edilebilirler. Sisteme hızlı müdahale gerektiği durumlarda da zaman yitirilmez, gelecekte çıkabilecek sorunlar için protokoller oluşturulup önlemler alınabilir.

Yerli sektörü teşvik: Bulut servislerinde genel ve karma olarak gruplananlar, genellikle yüz milyonlarca dolarlık sunucu yatırımlarıyla pazarda etkili olan küresel şirketlerin kontrolünde sayılır. Kendi sunucu ve yazılımlarının tam kontrolünü içeren ve son kullanıcı için daha maliyetli olan özel sunucu çözümleriyse, küresel devlerin portföyünde olsalar da, milli hassasiyetlerden ötürü yurt içi şirketlerden temin edilmek zorundadır. Dev kamu ve finansal kuruluşların kendi özel bulut bilişim ağlarını kurarken yaptıkları ve yapacakları yatırım, bilhassa yerli yazılım, donanım ve işgücünün payının yüksek tutulduğu durumlarda, hem ülke ekonomisi hem de Türkiye bilişim sektörü için önemli bir itici güç olur.