İşinizi Kolaylaştıracak
E-posta Çözümleri

Bulut teknolojilerinin eğitim ve öğretimdeki dönüştürücü etkisi

  • 13/03/2020

Bulut bilişim ve teknolojileri özellikle ekonomi ve verimlilik odak noktasında sağladığı yararlarla ön plana çıkıyor. Ancak, bulut bilişimin toplumların ve ekonomilerin dönüşümüne dolaylı ama kapsamlı katkıda bulunduğu bir diğer alan ise eğitim ve öğretim.

Milli eğitimi, kalkınma yolunda en önemli yatırım olarak tanımladığımızda, eğitim materyalinin içerik kalitesi ve işlerliği ile bu içeriğin çocuk ve gençlere ulaştırma yolları iki temel belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yatırım maliyetlerinin düşmesini ve bilginin daha hızlı paylaşılıp yayılmasını sağlayan bulut bilişim teknolojileri, eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması ve daha verimli kılınması açısından dönüştürücü bir etkiye sahip. Bulut bilişimin bu dönüştürücü etkisini temelde aşağıdaki beş madde ile özetleyebiliriz;


1. Eğitim malzemesine, örneğin ders kitaplarına erişimin ucuzlaması

İlk öğretimden yüksek öğretime kadar milli eğitim sürecinin her aşamasında kullanılan ana ve yardımcı kitapların bir hayli maliyetli olduğu herkes tarafından biliniyor. Kitapların dijital kopyalarının basılı kopyalardan çok daha düşük maliyetle çoğaltılıp dağıtılabilmesi, öğrenciler için 15 seneyi geçebilen eğitim sürecinde hem bireysel hem de milli düzeyde önemli bir tasarruf anlamına geliyor. Eğitim malzemelerinin bulut platformları üzerinden dağıtımı ise neredeyse hiç maliyet gerektirmiyor.


2. İçeriği hızlı ve sık güncelleme imkanı

Bilim ve teknolojideki hızı gelişime paralel olarak temel bilimlerde, pek çok uzmanlık ve meslek alanında bugün okullarda öğretilen bilgilerin sık sık güncellenmesi gerekiyor. Bulut üzerinden öğrencilerle paylaşılan bilgiler (örneğin dünya haritası ve ülkelerin siyasi durumları) neredeyse anlık olarak güncellenebiliyor. Böylece malzemenin fiziksel olarak hazırlanması için harcanacak zaman ve paradan tasarruf ediliyor, öğrenciler de her zaman en güncel bilgilere en çabuk şekilde ulaşma imkanına sahip oluyor.


3. Bilgisayar ve çevre birimlerine yatırımdan tasarruf

Bulut tabanlı uygulamaların büyük kısmı bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardaki tarayıcılarda çalışır. Öğrencilerin bilgiye erişebilmeleri için pahalı bilgisayar donanımlarına ihtiyaçları yoktur. Zira 5 bin liralık bir bilgisayardaki tarayıcıyla ulaşabileceğiniz bilgiye bin liralık bir akıllı telefondaki tarayıcıyla da ulaşabilirsiniz. Ders veya okuma notlarını yazıcılarda tonlarca kağıt ve toner harcayarak binlerce kere çoğaltmak yerine bulut e-postayla birkaç dakikada öğrencilerle paylaşmak aynı zamanda önemli oranda tasarruf edilmesini sağlar.


4. Pahalı yazılımlar satın almaya gerek kalmaması

Bulutun bugün sağladığı en büyük avantaj, SaaS (hizmet olarak yazılım) çözümlerinin çoğunun ya tamamen ücretsiz olması ya da ücretsiz versiyonlarının bulunması. En basit örnekle, yazı yazmak, rapor kurgulamak, tablo ve sunum hazırlamak gibi temel işlemlerde kullanılan ofis yazılımları bugün ya tamamen ücretsiz ya da oldukça hesaplı bulut versiyonları kullanıcıya sunuluyor. Öğrencilerin kendi ürettikleri ödev ve sınav dosyalarının hazırlanması, revize edilmesi, öğretmenlere iletilmesi, onlar tarafından not verilip öğrenciye geri bildirimde bulunulması gibi işlemler de bugün çoğu ücretsiz olan bulut depolama çözümleriyle hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. Her bir bilgisayara ayrı ayrı bu tip üretkenlik (productivity) yazılımlarının yüklenmesi yerine abonelik yöntemiyle bu yazılımların bulut versiyonlarına erişim milli eğitim bütçesine ciddi bir hafifleme getiriyor.


5. Toplumun çeşitli kesimlerine ulaşma imkanı vermesi

Geleneksel eğitim sisteminin değişik nedenlerle ulaşamadığı toplum kesimlerine bulut üzerinden ulaşmak artık çok daha kolay. Eğitim malzemesini ülke coğrafyasının her köşesine hızla ulaştırabilmenin yanı sıra eğitim ve öğretim alma fırsatı bulamamış kesimlere ileriki yaşlarında dışarıdan bu imkanın ellerindeki akıllı telefonlar veya evlerindeki basit bilgisayarlar üzerinden sağlanması, dolaylı toplumsal ve ekonomik faydalar getirir. Ayrıca derslere fiziki katılım imkanı olmadığı için özellikle yüksek öğretim ve uzmanlık eğitimi gibi alanlarda ileri eğitimden yoksun kalan kesimler, örneğin gündüz çalışıp akşamları bu eğitimlerini sürdürebilir. Bulut, duvarları olmayan bir sınıf, sayfaları olmayan bir kitap gibi eğitimin her aşamasında 7/24 kullanıma açıktır.