Log Kontrolleri

Log kontrolleri sayfası üzerinden alan adınıza bağlı e-posta adreslerinize gelen veya e-posta adreslerinizden gönderdiğiniz postaların detaylarına erişebilirsiniz.

Arama yeri bölümünden Gelen E-postalar seçeneğini seçerek e-posta hesaplarınıza gelen postaların log kayıtları arasında arama işlemi yapabilirsiniz. Giden E-postalar seçeneğini seçerek ise e-posta hesaplarınızdan gönderilen postaların log kayıtları arasında arama yapabilirsiniz.

Sistem tarafından yalnızca 15 günlük log kaydı tutulmaktadır.

Listelemek istediğiniz log kayıtlarının başlangıç tarihini Başlangıç Tarihi bölümünden belirleyebilirsiniz.

Listelemek istediğiniz log kayıtlarının bitiş tarihini Bitiş Tarihi bölümünden belirleyebilirsiniz.

Log kayıtları arasından yalnızca alan adınıza ilişkin e-posta hesapları üzerinde arama işlemi yapabilirsiniz.

✔ Alıcı ve Gönderen adres bölümlerine alan adı yazarak da arama işlemi yapabilirsiniz.

Tüm arama işlemlerinizde alıcı veya gönderen alanlarından en az bir tanesini doldurmanız gerekmektedir.

Log kayıtlarında listelemek istediğiniz e-posta konusunu Konu bölümüne yazabilirsiniz. Konu başlığının içerdiği bir kaç kelimeyi yazarak da arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

✔ Aksiyon bölümünden gelen e-postaların durumuna göre arama işlemi yapabilirsiniz.

 • Sorunsuz seçeneğini seçmeniz durumunda tarafınıza sorunsuzca ulaşmış e-postaların log kayıtları arasında arama yapabilirsiniz.
 • Karantina seçeneğini seçerek gelen e-postalarınızdan karantinaya alınanların log kayıtları arasında arama yapabilirsiniz.
 • Geri Çevrilmiş seçeneğini seçtiğiniz durumda ise herhangi bir sebepten ötürü tarafınızca red edilmiş e-postaların log kayıtları arasında arama yapabilirsiniz.

✔ Durum bölümünden uygulanan aksiyonun sebebini görüntüleyebilirsiniz. Bir e-postanın hangi sebepten ötürü karantinaya alındığının veya hangi sebepten ötürü geri çevrildiğinin bilgisini log listesi üzerinde yer alan durum sütunundan görebilirsiniz.

 • AS: Gelen e-postanın AntiSpam filtresine takıldığından kaynaklı karantinada bekletilmesinin,
 • SPF: Gelen e-postaların SPF kaydından kaynaklı karantinada bekletilmesinin,
 • URL: Gelen e-posta içeriğinde bulunan bağlantıdan kaynaklı karantinada bekletilmesinin,
 • Antivirüs: Gelen e-posta içeriğinde bulunan zararlı içerikten kaynaklı karantinada bekletilmesinin,
 • RBL: Gelen e-postanın anlık kara listelerden kaynaklı karantinada bekletilmesinin,
 • Beyaz Liste: Gelen e-postanın beyaz listede bulunmasından kaynaklı kabul edilmesinin,
 • Kara Liste: Gelen e-postanın, e-posta göndericisi ya da alan adının kara listede bulunmasından kaynaklı red edilmesinin bilgisini verir.
 • Filtre gelen e-postanın özel oluşturulmuş herhangi bir filtreden dolayı karantinada bekletilmesi bilgisini verir.

✔ IP Adresi bölümünden; gelen e-postalar için göndericinin IP adresine, giden e-postalar için ise gönderimin yapıldığı IP adresine göre arama işlemi yapabilirsiniz.

✔ Kuyruk ID, Log kaydına atanmış olan benzersiz koddur. Kuyruk ID’sini bildiğiniz bir e-postanın log kaydına doğrudan ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz.

Ayrıca loglar sayfası üzerinden e-posta hesaplarınıza POP3, IMAP veya SMTP protokolleri kullanılarak erişim sağlanıldığı durumlara ilişkin log kayıtlarına görebilirsiniz.

→ Arama Yeri bölümünden Kimlik Doğrulama seçeneğini seçiniz.

→ Başlangıç ve bitiş tarihi bölümlerinden sorgulamak istediğiniz tarih aralığını belirleyiniz.

→ E-posta adresi bölümünden kontrolü sağlayacağınız e-posta adresini yazınız. Bu bölümde yalnızca e-posta adresi bazlı arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

→ Durum bölümünden e-posta hesaplarınıza ilgili protokoller kullanılarak erişim sağlanırken karşılaşılan duruma göre log kayıtlarını listeleyebilirsiniz.

→ Protokol bölümünden POP3, IMAP veya SMTP seçeneklerine göre listelenecek log kayıtlarını filtreleyebilirsiniz.

Video ile anlatım