as

UzmanPosta ile mesajlar gönder al yapmadan sistemime ulaşıyor, sebebi nedir

UzmanPosta kullandığı alt yapı sebebi ile bir çok mail hizmetinden daha üstün avantajlara sahiptir. Kullanıcının e-posta istemci yazılımı ile gönder al yapılması sırasında UzmanPosta sunucusu ile kurulan bağlantı hemen kapanmaz. Sunucu bu bağlantıyı sistemin elverdiği sürece açık bırakır. Kullanılan iletişim protokolü IMAP veya Secure IMAP ise bağlantıyı sürekli açık tutmaya çalışır.

IMAP protokolü e-posta istemcisi ile UzmanPosta sunucusuna birebir eşleştirir ve hem sunucu tarafında hem de kullanıcı sisteminde mesajlar birbirinin kopyası gibi bulundurulur. Kullanıcı sisteminde bir işlem yaptığında eş zamanlı olarak sunucu da aynı işlemi kendi tarafında yapar ve bu arada yeni gelen bir mesaj var ise kullanıcı daha gönder al demeden e-posta istemci yazılımına bu mesajı ulaştırır.